HMO (oligosaharidi iz majčinog mleka)

Skraćenica HMO označava oligosaharide iz majčinog mleka. Sastav oligosaharida u majčinom mleku razlikuje se od majke do majke i varira tokom perioda dojenja. Kao i kod GOS i FOS, HMO su za novorođenče nesvarljiva dijetetska vlakna i služe kao hrana za crevne bakterije, čime se osigurava zdrava crevna flora. Veštački HMO su tek nedavno postali dostupni i mogu se proizvesti samo uz pomoć genetski modifikovanih organizama. Zbog toga dodavanje HMO organskoj mlečnoj formuli za odojčad nije dozvoljeno.