Nagrade i priznanja

Prekretnice na putu ka održivosti

Posvećenost održivosti dokumentovana je ne samo u priznanjima i nagradama, već i u velikom poverenju koje HiPP uživa od strane potrošača. Za HiPP to znači visoko priznanje i motivaciju za nove ciljeve.

Prvo mesto na listi časopisa WirtschaftsWoche prema ugledu

25.05.2013.

Potrošači (8.400 učesnika ankete) su još jednom izglasali HiPP za najodrživiju kompaniju u Nemačkoj 2013. godine.


Veoma smo zahvalni za poverenje koje nam je ukazano. Glasanje potrošača takođe služi kao motivacija HiPP-u da nastavi da garantuje pouzdanost i visok kvalitet svojih organskih proizvoda. Već 2011. i 2012. godine, HiPP je izabran za najodrživiju kompaniju u Nemačkoj u reprezentativnom anketiranju potrošača za časopis WirtschaftsWoche.

HiPP je još jednom, u ovom rangiranju prema ugledu u časopisu WirtschaftsWoche u 2013, od strane 103 preduzeća iz 17 sektora ubedljivo izabran kao najbolji. Drugo i treće mesto pripalo je proizvođaču kućnih aparata Miele i lancu apoteka dm. Poslednja tri mesta pripala su McDonald's-u i grupama H&M i KIK. Sveukupno, studija je pokazala da potrošači vrednuju posvećenost životnoj sredini i društvenim sektorima jednako kao i sam proizvod.

Nagrada nemačke Vlade za društveno odgovorno poslovanje

24.04.2013.HiPP dobija prvu nagradu kao jedna od najodgovornijih kompanija u Nemačkoj.HiPP je osvojio nagradu za izuzetnu posvećenost u oblasti životne sredine i zajednice, menadžmenta kompanije, tržišta i radnog mesta i ponosan je na visoko priznanje za najodgovorniju kompaniju u Nemačkoj za svoju veličinu (u kategoriji 500 - 4.999 zaposlenih).

Detaljne informacije o aktivnostima HiPP-a u oblasti društveno odgovornog poslovanja možete pronaći ovde.

Nemačka nagrada za održivost 2012. od strane nemačke Vlade

07.12.2012.
HiPP je nagradu dobio kao jedna od tri najodrživije kompanije u Nemačkoj.

7. decembra 2012. godine, u Dizeldorfu su objavljeni dobitnici Nagrade za održivost nemačke Vlade. Kandidati koji su pokazali ekonomski uspeh, društvenu odgovornost i ekološko rukovanje resursima dobili su nagrade. Samo kompanije koje su dokazale izuzetna dostignuća u oblasti upravljanja održivošću i koje podržavaju način razmišljanja u smeru održivog društva putem preduzetničkih akcija, mogle su da uđu završni krug.

FAUN kategorija odgovornosti i održivosti

22.11.2012
FAUN kategorija odgovornosti i održivosti koju su dodelili izdavači Deutsche Standards EDITIONEN i Ernst & Young

U saradnji sa izdavačima Deutsche Standards EDITIONEN, revizorska kompanija Ernst & Young je prvi put dodelila FAUN-a 2012. godine, posebnu nagradu za nemačke porodične kompanije. Ova nagrada se dodeljuje za izuzetan brend menadžment u tri kategorije: 1. Tradicija i solidnost, 2. Odgovornost i održivost, 3. Inovacija. Primenjuje se na sve sektore i uključuje oblasti potrošača, usluga i industrije. FAUN – akronim od nemačke reči koja znači „porodična firma“ – dizajnirao je Olaf Salie, generalni direktor Deutsche Standards EDITIONEN-a i dizajner Danijel Bergs. U obliku je drveta i simbolizuje korene, rast, obnovu i solidarnost – premas porodici i brendu. Štefan Hip je primio nagradu u kategoriji „Odgovornost i održivost”.

Bavarska nagrada za porodičnu firmu 2012.

21.03.2012.
DIE FAMILIENUNTERNEHMER (ASU) i DIE JUNGEN UNTERNEHMER (BJU) su po prvi put u martu 2012. godine dodeljivali porodičnim firmama Bavarsku nagradu za porodičnu firmu u tri kategorije: „Održivost“, „Inovacija“ i „Društvena posvećenost“. Klaus Hip je osvojio drugo mesto u kategoriji „Održivost“ za Hipp GmbH & Co. Vertrieb KG.

Nemačka solarna nagrada

05.11.2011.
Evropska asocijacija za obnovljivu energiju EUROSOLAR je 5. novembra 2011. dodelila Nemačku solarnu nagradu proizvođaču hrane za bebe HiPP iz Fafenhofena.

Za HiPP, Solarna nagrada potvrđuje filozofiju kompanije koja se praktikuje već nekoliko decenija. „Ekološki prihvatljiva proizvodnja hrane za bebe“ provlači se kao zlatna nit kroz istoriju kompanije. HiPP nije samo pionir u organskoj poljoprivredi, već je i 1995. uveo upravljanje životnom sredinom prema sertifikatu EMAS, i bio je prvi proizvođač hrane u Evropi koji je to učinio. Doslednom i održivom implementacijom, kompanija kontinuirano štedi energiju i resurse i, u Nemačkoj, sada proizvodi CO2-neutralno – uprkos udvostručenju proizvodnje. Kako su klimatske promene blisko povezane sa istrebljenjem životinja i biljaka, HiPP je takođe aktivan u pružanju podrške očuvanju biodiverziteta.

Priznanje za Bavarski pakt o životnoj sredini

27.09.2011
Priznanje za dugoročnu posvećenost kooperativnoj zaštiti životne sredine kroz Bavarski pakt o životnoj sredini

HiPP je bila jedna od kompanija koja je potpisala Bavarski pakt o životnoj sredini u cilju „Zajedničke zaštite životne sredine“ kada je osnovan 23. oktobra 1995. godine. Ministar Soder je tokom ceremonije u Residenzkirche u Minhenu, zajedno sa drugim osnivačkim kompanijama, dodelio HiPP-u nagradu kao pionirskoj kompaniji. „Cilj Pakta o zaštiti životne sredine je da ojača i dalje razvija posvećenost bavarskih kompanija na polju zaštite životne sredine, na osnovu lične odgovornosti i dobrovoljnog delovanja. Članovi ovog Pakta o zaštiti životne sredine pružaju snažan primer u doprinosu Bavarskoj koja je održiv životni prostor koji štiti životnu sredinu“, kaže Soder. Tokom ceremonije, državni ministar je nagradio 120 kompanija iz gornje Bavarske koje su bile među prvim članovima ovog Pakta o životnoj sredini.

Econosophen

06.04.2011.
Minhen –6. aprila, nemačka organizacija za pružanje pomoći “Human Plus e.V.” uručila je proizvođaču dečje hrane Klausu Hipu nagradu “Econosophen”.

Ovu nagradu svake godine dodeljuje međunarodna humanitarna organizacija pojedincima i preduzećima koja pokažu veliku društvenu odgovornost i izuzetna dostignuća. Human Plus e.V. je priznata organizacija za humanitarnu pomoć, čije su aktivnosti doprinele ublažavanju siromaštva i patnji u mnogim zemljama širom sveta od 1998. godine.
Sa podrškom Klausa Hipa siromašnoj deci na Haitiju i u Pakistanu, ovaj tradicionalni preduzetnik je pokazao da pomaganje ljudima za njega nije samo posao, već poziv. To je bio razlog zbog koga je organizacija za pomoć dodelila ovu nagradu.

Pro Biokultura

Direktor HiPP Mađarska, Csaba Bodi, dobio je 27.11.2010. nagradu Biokultura. U okviru Dana nauke, ova nagrada je dodeljena za promociju ekološke kulture.

Nagrada Steiger u kategoriji zaštite životne sredine

13.03.2010.
Dana 13. marta, nagrada Steiger za toleranciju i humanost je dodeljena u Bohumu.

Klaus Hip je ovu nagradu dobio u kategoriji zaštite životne sredine jer je kao biznismen decenijama sprovodio politiku očuvanje prirode, kao i zaštite životne sredine.

Nemačka nagrada za održivost

06.01.2009.
Nemačka nagrada za održivost u kategoriji „Najbolja nabavka“

Ova nagrada je dodeljena HiPP-u za pažljivu i održivu nabavku sirovina. Dugo vremena, kompanija je sprovodila kontinuirano upravljanje održivošću na najvišem nivou u svom lancu vrednosti. Principi održivosti se poštuju u svim aspektima, od kupovine do proizvodnje, prodaje i administracije. HiPP se ističe u implementaciji ovih principa u sektoru nabavke. Na međunarodnom planu, HiPP je najveći prerađivač organskih sirovina.

Nagrada za zaštitu životne sredine „Zlatni cvet Rheydt-a”

13.09.2009.
Dobitnik nagrade te godine, Klaus Hip, već je bio pionir u proizvodnji hrane za bebe iz strogo organskog uzgoja pre 30 godina i tada je već „razmišljao o hrabrom koraku napred", rekao je gradonačelnik Norbert Bude, odajući priznanje počasnom gostu.

Klaus Hip garantuje svojim imenom ne samo za organsku poljoprivredu, dodao je predsednik Upravnog odbora za ceremoniju dodele Zlatnog cveta, dr Gotfrid Arnold, u svom govoru. „Proteklih godina, on je smanjio emisiju CO2 u svojoj kompaniji za više od 90 odsto, a najveći deo energije dolazi iz obnovljivih izvora. Potrošnja vode se smanjila za oko 40 odsto po proizvedenoj toni. Zahvaljujući Klausu Hipu, društvo je postalo „više ekološko, humanije, pažljivije“, rekao je govornik.