Uzgoj prilagođen vrsti

U skladu sa pravim ponašanjem životinja i njihovim staništem.


Šta su karakteristike uzgoja prilagođenog vrsti?

Uzgoj prilagođen vrsti je centralni element organskog uzgoja. Zakonske odredbe su veoma stroge: stočna hrana mora da dolazi sa organskih farmi i ne sme da sadrži nikakve antibiotike, supstance koje poboljšavaju performanse ili genetski modifikovane sirovine. Zdravlje životinja se obezbeđuje i izborom odgovarajućih rasa, davanjem dovoljno slobode za kretanje, velikim štalama i dovoljnom količinom svetla.


Zaposleni u HiPP-u redovno proveravaju usaglašenost sa svim zahtevima za zaštitu životinja koje HiPP zahteva na licu mesta. Ove sveobuhvatne provere procesa nam omogućavaju da garantujemo našim potrošačima da je uzgoj plemenit i prilagođen vrsti.

Organska goveda

Goveda i telad žive na lokalnim organskim farmama i mogu slobodno da se kreću u prirodi. To ih čini snažnim i povećava njihovu prirodnu otpornost.

Oni su savršeno zdravi. Profilaktički lekovi su strogo zabranjeni. Naše životinje se hrane isključivo organskim krmnim biljem.

Organske svinje

HiPP koristi samo proizvode od životinja za koje je dokazano da su bile zdrave i snažne u toku čitavog života. Veličina svinjaca i površina za trčanje, kao i broj grupa određeni su prema fiziološkim potrebama svinja.

Organske kokoške

Naše organske kokoške dolaze sa održivih živinarskih farmi: one mogu slobodno da trče, valjaju se u prašini i riju zemlju. Hrane se organskom biljnom hranom za kokoške. Gajenje živine se redovno veterinarski nadzire i mora biti uredno dokumentovano. Ćurkama je takođe omogućeno da žive prirodno, bez obrezivanja kljunova.