Pijenje iz čaše

I pijenje iz šolje treba naučiti: To može da potraje i dva, tri meseca. Zbog toga je svrsishodno da se sa tim počne u sedmom i osmom mesecu.

Ovako ćete Vašoj bebi olakšati da pije iz šolje: Najbolje da u početku Vi sâmi držite čašu i ponudite da pije prvo male količine. Važan je izbor prâve posude za piće. Od pomoći je posebna „čaša sa kljunom“ ili šolja sa velikim otvorom. Uskim, visokim posudama ili šoljama sa drškom dete još uvek teško može da rukuje. Zbog toga Vašoj bebi dajte šolju sa dve drške - ili da je takvog obima da male dečije ruke lako mogu da je obuhvate.