Razvoj motorike

Ovde Vam dajemo pregled koji se koraci u razvoju motorike događaju u prvih 12 meseci života.

Ali, vodite računa: Deca se razvijaju različitom brzinom. Ako imate nedoumice u vezi sa razvojem Vaše bebe obratite se Vašem pedijatru.

Upravo rođen

Sada su refleksi, dakle nesvesne instinktivne reakcije, još veoma jaki. Ukoliko Vašoj bebi pružite prst, ona će ga odmah obuhvatiti. Kada rukom pređete preko tabana, nogica će se saviti kao da hoće nešto da uhvati.

Oko prvog meseca

Beba počinje da podiže glavu kada se nalazi na stomaku. Prvo veoma kratko i teško, ali vremenom sa sve više istrajnosti. Beba počinje da stavlja ruku u usta kako bi je lizala.

Oko drugog meseca

Noge više nisu pod stalnim uglom. Ako leži na leđima, već će jako šutirati nogama. Iz položaja na stomaku podiže glavu za oko 45 stepeni. Kada je povučete da sedne, ona drži glavu do 5 sekundi.

Oko trećeg meseca

Vaša beba će se nasloniti na podlaktice kada podiže glavu kada leži na stomaku. Sa boka može da se okrene na leđa. Njeno refleksno zatvaranje šake biva lakše - ona hvata svesnije.

Oko četvrtog meseca

Kada bebu stavite da sedi, morate još uvek da je držite za leđa. Glava joj se slobodno okreće prema obema stranama. Rutinirana je u oslanjanju na ruke i kod šutiranja nogicama. Udaljenije predemte prati očima i hvata rukom ka njima.

Oko petog meseca

Vaša beba pliva na suvom; klati se na stomaku. Kada je stavite da stoji, noge će zabiti na pod. Igračke stavlja u usta i prebacuje ih iz jedne ruke u drugu.

Oko šestog meseca

Vaša beba sada može da se nasloni sa ispruženom podlakticom. Iz položaja na leđima se sada kotrlja na levu ili desn ustranu. Oduševljeno se igra svojim nožicama. Kada je stavite da sedi, ona će se odupreti rukama ka napred - i ostaće da sedi.

Oko sedmog meseca

Vaša beba sada zaista sedi sâma. Potpuno se samostalno okreće sa leđa na stomak. Kada je stavite na pod, napraviće pokrete skakutanja. Ako leži na leđima, voli da stavlja palčeve nogu u usta.

Oko osmog meseca

Vaša beba počinje rukom da stavlja keks ili koricu hleba ustima i da ih "glođe". To sada prija zubićima koji izbijaju. Potpuno se samostalno okreće sa leđa na stomak. I počinje da puzi: Iz položaja kada se nasloni na podlakticu ona se gura ka napred i povlači noge za sobom.

Oko devetog meseca

Vaša beba sada može samostalno da se udaljava, rutinirano puzi kroz stan. Ona vlada „pokretom makaza“, tj. male stvari drži između palca i kažiprsta. Kada je držite za obe ruke, ona će stajati oko 1 minut „uspravno“.

Oko desetog meseca

Ako može da se osloni, Vaše dete će se iz sedećeg položaja povući da stoji. Sa tim osloncem ono može kratko vreme da stoji. Na sve četiri pravi pokrete ljuljana; spremno je za prvo puzanje. Kada je na stomaku beba će se sama podići i sesti.

Oko jedanaestog meseca

Vaša beba sada savršeno puzi. Svuda se podiže, a uz pomoć Vaše dve ruke učiniće prve korake. Ako je oslonac dobar, ona može da podigne jednu nogu kada stoji ili da se sruši; preduslov za hodanje.

Oko dvanaestog meseca

Vaše dete sada može da hoda kada se drži za jednu ruku. Oni jako brzi prave svoje prve samostalne korake. Iz stajaćeg položaja podiže stavri dok se drugom rukom pridržava. Bez teškoća menja položaj sedenja i puzanja.