Količina pića

Da li moja beba treba da ispije celu flašicu?

Apetit bebe može da se menja i svaka beba ima drugačije potrebe. Količine navedene na pakovanju su količine koje u proseku piju bebe određenog uzrasta. Pošto bebe vrlo dobro znaju koliko im je hrane potrebno, one same regulišu količinu prilikom pijenja. Zbog toga eventualni ostatak u flašici ne treba da Vas uznemiri, to je samo indikacija da je beba sita. Ali te ostatke hrane ne smete ponovo koristiti za hranjenje bebe.

Koliko obroka u flašici je dnevno potrebno mojoj bebi?

Kao i kod dece koje se doje, i kod beba koje se hrane na flašicu broj mlečnih obroka može značajno da varira. Uz to, broj flašica zavisi od uzrasta, smanjuje se npr. uvođenjem dohrane. Kao orijentacione vrednosti možete koristiti preporuke koje se nalaze na predmetnoj HiPP mlečnoj hrani.