Da li je moje dete alergijski-ugroženo?

Dete se smatra alergijski-ugroženim ako bliski rođak (majka, otac ili sestre i braća) ima alergiju jer su predispozicije za alergiju nasledne. U današnje vreme oko 20-30% beba je pogođeno alergijama. Alergije se mogu javiti u mnogim različitim oblicima. Od mnogih faktora zavisi da li će beba zaista razviti alergiju. Jedan od faktora je ishrana u prvim mesecima života.

Presudnu ulogu u izazivanju alergija imaju mlečne belančevine.