Riba od organskog ribolova

HiPP koristi samo ribu iz organske akvakulture sertifikovanu od strane MSC-a. MSC garantuje da oblasti za ribolov pod njihovom kontrolom zadovoljavaju propisane ekološke standarde, čuvaju riblje populacije i deluju u skladu sa principima efikasnog menadžmenta.

Da bi se garantovala najkvalitetnija riba, uslovi životne sredine se redovno analiziraju i biraju se najbolja mesta za ribolov na otvorenom moru.

Pomoću svih ovih mera, HiPP doprinosi sprečavanju prekomernog ribolova u morima kao i zaštiti ribljih populacija da bi naši današnji mali potrošači imali dovoljno izvora ribe na raspolaganju kad odrastu.

Marine Stewardship Council (Odbor za upravljanje morima) je nezavisna, međunarodna neprofitna organizacija koja daje sertifikate za održivi ribolov. Nezavisni revizori kontinuirano proveravaju da li mesta ribolov ispunjavaju visoke standarde MSC-a. MSC standard garantuje da riba dolazi sa sertifikovanog mesta za ribolov koje čuva životnu sredinu kao i riblji fond.