1901: Prvi proizvod

Uspeh brašna od dečijeg dvopeka njenog muža, koje je Maria Hipp, naravno, prodavala i u radnji, se brzo pročuo, a Josef Hip ga je početkom našeg veka isporučivao već nekim kolegama poslastičarima. Tako je poslastičarnica sasvim usput postala mala manufaktura za brašno J. Hipa od dečijeg dvopeka, koje se zatim prodavalo u poznatom žuto-crnom pakovanju...

Jedan od sinova, Georg Hip (1905.-1967.) je posebno vodio računa o brašnu od dvopeka. Prodavao ga je kao 16-godišnjak u Minhenu od vrata do vrata. Ubrzo je roditeljski pogon postao premali.

Zbog toga je Georg Hip ovu proizvodnju izdvojio i 1932. je osnovao sopstvenu firmu u Pfafenhofenu.