Istraživačka oblast - majčino mleko

Kamen-temeljac zdravog života postavlja se posle rođenja. U tome ishrana igra odlučujuću ulogu. Majčino mleko je najbolje za razvoj bebe i svojim jedinstvenim sastavom nudi optimalnu zaštitu od alergija i bolesti.

Kako bi i deca koja se ne doje mogla da se hrane na najbolji mogući način mi u HiPP-u razvijamo hranu za odojčad najvišeg kvaliteta - u skladu sa najnovijim naučnim saznanjima i što je moguće bliže uzoru - majčinom mleku!

HiPP istraživačka oblast - majčino mleko se već godinama bavi sastavom majčinog mleka i pozitivnim efektima na zdravlje bebe. Međunarodni stručnjaci u oblasti ishrane odojčadi i HiPP Nauka o ishrani diskutuju o najnovijim saznanjima iz oblasti istraživanja majčinog mleka kao i o mogućnostima da se ona uzmu u obzir prilikom daljeg razvoja proizvoda.

Tako je npr. u okviru ove istraživačke oblasti već 2007. godine kombinacija vlakna majčinog mleka i prirodnih kultura mlečne kiseline, kao prema uzoru - majčinom mleku, opisana kao idealna vrednost za budući razvoj mlečne hrane za odojčad.

U dve kliničke studije, koje su 2010. i početkom 2011. godine predstavljene međunarodnoj stručnoj publici, na upečatljiv način je prikazana korist koju približavanje hrane za odojčad uzoru - majčinom mleku može da ima za odojčad koja se ne doji.

Danas HiPP svojom novom hranom za odojčad, kao prvi brend, nudi majkama mogućnost da i posle dojenja svojim bebama obezbeđuju ,između ostalog, važna vlakna (GOS*), prirodne mlečnokiselinske kulture i važne omega-3 masne kiseline, po uzoru na majčino mleko." 


*Galakto-oligosaharidi - dobijeni iz laktoze