Kako će moje dete naučiti da jede kašikom?

Uzmite plastičnu kašiku - ona je toplija i mekša od metalne kašike. Treba da bude uska i ravna, kako bi odgovarala malim ustima. Napravite prvi pokušaj kada je Vaša beba već nešto popila i kada je polusita. Gladna beba će vrlo ljutito odbiti kašiku!

Za prve pokušaje odaberite slatkastu kašicu od šargarepe ili voćnu kašicu. Ako Vaše dete odbije kašicu onda to može da bude zbog čvrste konzistencije: Pokušajte sa sokom. Strpljenje je veoma važno! Prvi pokušaj napravite samo kada ste Vi sami opušteni!