Zaštita sredine i HiPP fleksibilne plastične kesice

Upotrebom fleksibilnih plastičnih kesica, HiPP ne samo da zadovoljava zahteve potrošača za lakšim i praktičnijim pakovanjima, već ostaje veran svojim standardima kvaliteta i ekološkoj osvešćenosti. 

Za proizvodnju fleksibilnih plastičnih vrećica potrebno je manje ambalažnog materijala po gramu proizvoda. Nemački Pravilnik za ambalažu svrstava fleksibilne plastične kesice kao „ekološki prihvatljivu“ ambalažu za pića za jednokratnu upotrebu, koja je jednako ekološki prihvatljiva kao ambalaža koja se može ponovno upotrebiti. Zbog toga je ova ambalaža za piće oslobođena od plaćanja naknade u Nemačkoj. 

HiPP u asortimanu ima proizvode u fleksibilnim plastičnim kesicama za decu i odrasle. HiPP koristi ovu ambalažu zbog mnogih prednosti. Potrošačima se ova ambalaža sviđa jer je lagana, nelomljiva, praktične veličine i omogućava praktičnu i higijensku upotrebu. Dizajnirana je tako da se osigurava vrhunski kvalitet proizvoda, čak i kad se proizvod čuva na sobnoj temperaturi. 

Kako bi se to postiglo, HiPP koristi kompozitnu ambalažu koja se sastoji od plastičnih slojeva koji su sigurni za hranu, i veoma tankog sloja aluminija (9µm), koji je sedam puta tanji od ljudske kose (obima približno 70 µm).

 

Ovaj tanki sloj služi kao važna zaštitna barijera kako bi se izbeglo izlaganje proizvoda UV svetlosti i kiseoniku. Nema direktnog kontakta između aluminijumskog sloja i proizvoda. 

Osim upotrebe manje količine materijala, fleksibilne plastične kesice imaju značajnu prednost i kod transporta. Kad je fleksibilna plastična kesica prazna, vrlo je lagana i tanka. Zbog manjeg obima i težine pakovanja, po kamionu se može transportovati više fleksibilnih plastičnih kesica (od npr. teglica):

 

Na kraju, transport je smanjen za 90% po toni proizvoda, u poređenju sa teglicama.  

Čim se fleksibilne plastične kesice napune one, naravno, zauzimaju više prostora u kamionu, ali kako je težina takve ambalaže manja, kamionu je zbog manje opterećenosti potrebno manje energije za prevoz. U poređenju sa teglicama, gotov proizvod teži 20% manje pri isporuci. To znači da se za transport ovakvog proizvoda troši znatno manje goriva.

Ovo su glavne prednosti fleksibilne plastične kesice kad se gleda na njen celokupan ciklus.

Prednosti fleksibilnih plastičnih kesica:

  • „Ekološki prihvatljiva ambalaža za pića za jednokratnu upotrebu“, prema Nemačkom pravilniku o ambalaži
  • U maloj ambalaži puno proizvoda: u poređenju sa staklenom ambalažom, po gramu proizvoda je potrebno 2/3 manje ambalaže
  • Manja emisija izduvnih gasova tokom transporta
  • Visoka sigurnost proizvoda jer su fleksibilne plastične kesice vrlo izdržljive i otporne
  • Štite proizvod od neželjenog  izlaganja svetlosti i vazduhu 
  • Prilagođena je potrošaču - jednostavno nošenje, čuvanje i rukovanje

Ukratko, možemo reći da su fleksibilne plastične kesice praktičnije zbog transporta, upotrebe sirovina i načina na koji ih potrošal koristi. Zatim, nakon što je sadržaj potrošen, fleksibilne plastične kesice mogu da se recikliraju na energetski povoljan način putem povratnog sistema, kako što je Dual System, i mogu se čak koristiti i kao alternativno gorivo. Na ovaj se način može delimično smanjiti upotreba fosilnih goriva. 

Odlaganje

Aluminijum koji se koristi u samoj fleksibilnoj plastičnoj kesici (otprilike 63% ambalaže) može da se obnovi. To se postiže pirolizom. U postrojenjima za spaljivanje otpada i drugim postrojenjima poput cementara, kesice se termički recikliraju. To znači da se fleksibilne plastične kesice mogu koristiti kao gorivo, što zauzvrat dovodi do uštede fosilnih goriva poput nafte i uglja. U gotovo svim postrojenjima, energija koja se oslobađa tokom procesa spaljivanja dalje se koristi, na primer, u obliku električne energije, toplote i /ili vodene pare. 

Poklopac fleksibilne plastične kesice

Poklopac fleksibilnih plastičnih kesica (oko 37% od ambalaže) je 100% proizveden od monomaterijala polietilena (PE) i može se ponovo reciklirati. Dizajniran je na način da se ne može progutati. 

Zašto HiPP više ne koristi bioplastiku?

Po pravilu, HiPP stalno radi na unapređivanju sastava svojih pakovanja. HiPP, takođe, već koristi ambalažu na bazi celuloze. Alternativna rešenja za pakovanja uvode se samo ako se ne ugrožava kvalitet proizvoda. Međutim, trenutno još uvek postoje područja na kojima bioplastika ne zadovoljava zahteve HiPP-a na odgovarajući način.

Iako plastika iz obnovljivih sirovina rešava problem zavisnosti od fosilnih goriva, ona nije u potpunosti neproblematična. U ovom trenutku, fokus je prvenstveno na uticaju poljoprivrede na sredinu i nedostatku socijalnih kriterijuma koji će se slediti.