Obaveštenje

Pfaffenhofen / mart 2020

 

Brzo globalno širenje korona virusa izaziva veliku nesigurnost kod roditelja i potrošača.

Za HiPP, zaštita naših malih kupaca i potrošača, kao i zaštita naših zaposlenih, glavni je prioritet.

Na osnovu ove odgovornosti, veoma blisko pratimo efekte novog korona virusa i na vreme ćemo vas obaveštavati o svakom novom razvoju događaja koji utiče na naše HiPP proizvode.

 

Da li su HiPP proizvodi bezbedni?

Da, HiPP proizvodi su bezbedni.

Naša hrana za bebe i novorođenčad je u skladu sa najstrožim higijenskim zahtevima, koje obezbeđujemo putem sveobuhvatnih mera tokom proizvodnje.

Evropska Agencija za bezbednost hrane (EFSA) takođe uverava:

ne postoje dokazi da se virus može preneti preko hrane.

https://www.efsa.europa.eu/en/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-transmission-route

Za vas kao roditelje:

Uvek se pridržavajte opštih preporuka za održavanje svakodnevne higijene prilikom pripreme i čuvanja formula za bebe i obroka za vaše dete.

1. dobro operite ruke pre pripreme obroka i pre davanja hrane

2. pripremite sveže obroke i nahranite dete ubrzo nakon pripreme

3. čuvajte proizvode u skladu sa uputstvima na pakovanju

Može li virus da se prenese preko ambalaže ili drugih površina?

Prenošenje korona virusa preko tzv. „nepokretnih površina“ još uvek nije poznato. Infekcija preko površina kao što je uvezena roba, pošta ili prtljag trenutno se smatra malo verovatnom.

Mnogo je važnije da se temeljno pranje ruku smatra najboljom zaštitnom merom, u skladu sa preporukom SZO

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

Redovno i temeljno pranje ruku je važan deo lične higijene i može da pruži zaštitu od raznih infekcija.

Gde mogu da se obavestim kao potrošač?

Vaši nacionalni organi, Evropski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) i SZO pružaju sveobuhvatne i razumljive informacije na svojim veb-sajtovima:

ECDC

https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china/questions-answers

SZO

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

Može li da dođe do nestanka zaliha u trgovini?

Kao proizvođač hrane za bebe, u ovom trenutku imamo posebnu odgovornost.

Ne radi se samo o obezbeđivanju hrane za bebe sa HiPP organskim kvalitetom. Podjednako je važno da se obezbedi snabdevanje naših malih kupaca HiPP proizvodima na svim našim tržištima u ovom trenutku povećane potražnje.

Trenutno smo u stanju da ispunimo potražnju na tržištu za mlečnu formulu i dopunsku hranu.

Međutim, takođe smo sastavili sveobuhvatan paket mera zahvaljujući kojim smo dobro pozicionirani u slučaju dodatne potražnje. U tu svrhu, između ostalog, prilagodili smo naše količine proizvodnje tako da budu znatno veće.

Kakve su posledice svetske epidemija korona virusa po HiPP?

Kako stvari trenutno stoje, mere preduzete od strane međunarodnih organa, npr. u Italiji ili Austriji, nemaju uticaj na našu proizvodnju i kapacitet isporuka.

HiPP generalno obezbeđuje svoje lance snabdevanja na najbolji mogući način.

Međutim, nemamo uticaj na ponašanje državnih organa po pitanju zatvaranja fabrika ili na zatvaranje određenih regiona. Situacija stoga može da se promeni u bilo kom trenutku. Veoma pomno pratimo razvoj u Nemačkoj i inostranstvu i u skladu sa tim ćemo prilagoditi svoje mere.

Koje predostrožnosti HiPP preduzima za svoje zaposlene?

Shvatamo dužnost brige za naše zaposlene izuzetno ozbiljno.

Od pojave prvih informacija o epidemiji novog korona virusa u Kini u januaru 2020. godine, našim zaposlenima smo pružali stalne i sveobuhvatne informacije.

To im omogućava da se ponašaju pravilno – kako u okviru kompanije, tako i u njihovom privatnom životu.

Naša briga ima tri aspekta:

1. Opšta higijena

Pojačali smo sve vidove održavanja higijene i, na primer, postavili smo veliki broj dozatora za sredstva za dezinfekciju ruku u svim objektima.

2. Informacije i dijalog

U svakodnevnom smo kontaktu sa našim zaposlenima i obaveštavamo ih o situaciji, na primer: motivišemo svoje kolege da razmotre sve moguće aspekte samostalne zaštite i, u slučaju sumnje, da ostanu kod kuće.

3. Postupci

Vršimo svakodnevnu procenu situacije i donećemo sve odluke koje su neophodne da zaštitimo naše zaposlene.

Na primer, sve zvanične dužnosti biće obustavljene do daljnjeg.

Našim zaposlenima je naloženo da prisustvuju sastancima sa spoljašnjim partnerima preko video ili telefonskih konferencija, ako je moguće.

Ako obim njihovih dužnosti to dozvoljava, nudimo našim zaposlenima mogućnost da rade od kuće.