Dr. Hans Müller: Otac biološkog uzgoja

Dr Hans Miler je rođen 1891. god. u kantonu Bern. Tamo je rastao na seoskom domaćinstvu u Ementaleru, okružen sa šestoro braće i sestara. Do početka 30-ih godina je Miler radio kao nastavnik. Iskustva o potrebama poljoprivrednih porodica i socijalnim problemima, koji su s tim usko povezani, odvela su ga do politike.

U toku svog političkog rada, od toga 19 godina u Nacionalnom savetu, dr Hans Miler je došao do ubeđenja da osnovna pitanja egzistencije poljoprivrednika ne može da se reši na političkom nivou, već da poljoprivrednici moraju sebi da pomognu.

Fokus njegove pažnje je pre svega bio usmeren na male seoske pogone i obezbeđivanje njihove egzistencije. Kao jednu mogućnost za samopomoć poljoprivednika je Dr  Hans Miler video u odustanku od uobičajenog načina privređivanja, u smanjenju troškova, održanju života u zemljištu i u proizvodnji kvalitativno visokokvalitetnih životnih namirnica.

Zajedno sa svojom suprugom dr Mari Miler i lekarom, bakteriologom i istraživačem zemljišta dr Hans Peter Rušom je razvio metod organsko-biološkog uzgoja.

Dr Hans Miler je u toj trojnoj grupi preuzeo zadatak da naučne novine, koje je njegova supruga ispitala i bakteriološke rezultate istraživanja, koje je pronašao Ruš, realizuje u poljoprivrednoj praksi.

Svojom novom metodom su stvorili nove impulse u poljoprivredi, i to ne samo u Švajcarskoj. Slično kao i biološko-dinamični način privređivanja, koji je takođe u Švarcarskoj razvijen od strane Rudolfa Štajnera, širio se i organsko-biološki način privređianja i na druge zemlje.

Ovo bi Vas takođe moglo zanimati:

HiPP BIO pečat

BIO žig treba da garantuje ...

Gajenje povrća

Hemikalije su zabranjene!

Kontrola kvaliteta:

više od 260 kontrola