Šta znači BIO kvalitet?

Bebama koje se ne doje, ili koje se samo delimično doje, potrebna je posebna hrana kojoj je uzor majčino mleko. Organizam odojčeta je još uvek jako osetljiv. Zbog toga je sastav mlečne hrane za bebe zakonski jasno regulisan. Kao osnova za svu mlečnu hranu se koristi kravlje mleko koje obezbeđuje kalcijum i vredne belančevine. HiPP u najvećoj mogućoj meri insistira na prirodnosti i koristi, kao polazni proizvod za BIO mlečnu hranu, isključivo strogo kontrolisano bio-mleko.

Preko 40 godina iskustva

HiPP BIO mlečna hrana se razvija već preko 40 godina, od strane stručnjaka iz oblasti ishrane odojčadi, a na osnovu najnovijih naučnih saznanja. Upotrebom bio-sastojaka priliko izbora sirovina značajno prevazilazimo čak i stroge zakonske zahteve za mlečnu hranu za odojčad.

Greenpeace ocena: „preporučujemo“ 

Ovo potvrđuje i Greenpeace. U savetniku za kupovinu "Mleko za decu - užitak bez genetske tehnike" HiPP BIO mlečna hrana je jedina velika i široko dostupna marka za mlečnu hranu koja je dobila ocenu "za preporuku".

Gajenje genetski modifikovanih biljaka (i za sredstva za ishranu) je prema bio-propisima EU jasno zabranjeno. I HiPP veruje u biološku poljoprivredu i u njenu nespojivost sa genetskom tehnologijom. Naše dugogodišnje iskustvo u preradi bio-sirovina pri tome garantuje najbolji bio-kvalitet. Preko 600 kontrola za svaku proizvodnu šaržu obezbeđuje najveću moguću sigurnost za Vašu bebu.

HiPP BIO žig

Ovaj poseban bio-kvalitet, za koji lično garantuje Klaus Hip, označava HiPP bio-žig. On garantuje najviši kvalitet i premašuje bio-zahteve EU. Osim toga, i prilikom izbora sirovina za HiPP mlečnu hranu prevazilazimo čak i stroge zakonske zahteve za mlečnu hranu.