Pakovanje – ekološka rešenja

HiPP se trudi da smanji materijal za pakovanje na apsolutni minimum i da zaštiti izvore. Sva nova pakovanja moraju uvek biti ekološki zdravija od svog prethodnika. Za sekundarnu ambalažu koriste se samo materijali napravljeni od recikliranog kartona ili ekološki čistog vlakna.

Jednokratna ili višekratna upotreba

Analiza koju je sproveo Institut za primenjenu ekologiju u Frajburgu u Nemačkoj pokazala je da je HiPP tegla za jednokratnu upotrebu ekološki prihvatljivije rešenje u poređenju sa sistemima za višekratnu upotrebu. Ambalaža za višekratnu upotrebu je korisna – na primer, u industriji pića – kada se koriste standardizovane staklene tegle. Ako je to moguće, transportne rute mogu biti kratke. Za sada je nemoguće osmisliti ekološki koristan sistem ambalaže za višekratnu upotrebu koji je ograničen samo na ponovno korišćenje tegli za dečju hranu. Na osnovu rezultata ispitivanja, HiPP je ubrzao ekološku optimizaciju postojećeg sistema tegli za jednokratnu upotrebu. Težina stakla je, na primer, smanjena za oko 15% u poslednjih osam godina.

Plastika i staklo – poređenje

HiPP je takođe angažovao Institut za primenjenu ekologiju u Frajburgu da analizira ekološke aspekte plastične i staklene ambalaže, jer je HiPP-ov asortiman uključivao i čaše od početka 2010. godine. Prednosti plastike sa stanovišta potrošača su mala težina i otpornost na lomljenje. Uvođenjem plastike, količina staklene ambalaže smanjena je za 18% u 2010. u odnosu na 2009. Proizvodnja HiPP čaša, s druge strane, porasla je iznad proseka zbog velike potražnje.

FSC i reciklirani papir

HiPP koristi FSC-sertifikovanu ambalažu od nerecikliranog vlakna za proizvode koji dolaze u direktan kontakt sa hranom, npr. vrećice za čaj, da bi se sprečila kontaminacija ostacima kao što je mastilo na bazi mineralnog ulja iz recikliranog papira. Za većinu HiPP-ove ambalaže koristi se mastilo za štampanje bez mineralnih ulja. Mastilo na visokokvalitetnoj kutiji koja se koristi za, na primer, mleko, biljnog je porekla.