Održivost u HiPP-u

Održivost nije samo tema koja je u trendu. Mi smo posvećeni organskoj poljoprivredi preko 60 godina i pioniri smo u formulisanju održivih standarda. Naš menadžment održivosti pokriva kompaniju u celini i nadgleda čitav lanac vrednosti.

Održivost kao fiozofija kompanije

Održivost znači postizanje prave ravnoteže između tri dimenzije ekologije, ekonomije i društvenih aspekata.

Održivost u organizaciji kompanije

Svaki sektor u kompaniji imenovao je svog agenta koji je zadužen za održivost i koji aktivno radi na razvoju i sprovođenju ovih ciljeva.

Nagrade i priznanja

Angažovanje u održivosti ne dokumentuje se samo u nagradama i priznanjima, već i u velikom poverenju koje HIPP uživa kod svojih potrošača.

Ljudi u fokusu

Za HiPP kao porodičnu firmu srednje veličine, odgovorno i društveno upravljanje su takođe osnova za održive poslovne aktivnosti.

Biodiverzitet

Gubitak biodiverziteta širom sveta je alarmantan. Ovo je slučaj i sa diverzitetom biljaka i životinja koje su evoluirale...

Održiva zaštita životne sredine i klime

Zaštita klime i atmosfere je jedan od najvažnijih zadataka našeg vremena. Doslednim upravljanjem životnom sredinom, HiPP...

Zaštita životne sredine

Postavili smo ambiciozne ciljeve za zaštitu životne sredine.

Izveštaji o održivosti

Rezultati i ciljevi za budućnost su redovno dokumentovani u našem izveštaju o zaštiti životne sredine od 1995. godine.

Smernice održivosti

HiPP grupa je aktivno uključena u očuvanje životne sredine i u celokupno uređenje.