HA hrana smanjuje rizik od alergije

Mlečne belančevine mogu biti presudan faktor za izazivanje alergija. Kod HA hrane se posebnim procesom proizvodnje belančevine mleka razdvajaju na takav način da nastaju gradivni elementi belančevina koji su organizmu bebe manje strani. Na taj način HA hrana pomaže u smanjenju rizika od alergija.

Belančevine koje se koriste u HiPP mlečnoj hrani su jako hidrolizovane i ultra-filtrirane i testirane su u prospektivnoj opservacionoj studiji u pogledu na prevenciju alergija.

Pri tome je odlučujuće da u prvih 4 do 6 meseci života ostanete dosledni. Čak i male količine mlečne hrane za odojčad sa normalnim, nerazdvojenim belančevinama mogu da dovedu do senzibilizacije i da ugroze prednosti ishrane koja sadrži malo alergena.

Molim da obratite pažnju na sledeće: Čak i ishrana koja sadrži malo alergena ne može da pruži stopostotnu zaštitu, ali ona umanjuje rizik od alergija.

Majčino mleko pospešuje zdravu crevnu floru. Ona može da pruži zaštitu od alergija.

Izgleda da, pored mlečnih belančevina, i dečija crevna flora igra značajnu ulogu u borbi protiv alergija. Studije su pokazale da u sastavu crevne flore dece sa alergijama i one bez alergija postoje značajne razlike.

Crevna flora dece koja imaju alergije po pravilu sadrži više nepoželjnih bakterija dok je količina dobrih bakterija mlečne kiseline manja u odnosu na onu kod dece koja nisu alergična. Izgleda da zdrava crevna flora, po uzoru na onu dojenih beba, ima presudnu ulogu u psrečavanju alergija.

HiPP HA mlečna hrana: po ugledu na majčino mleko

Model majčinog mleka je ideja-vodilja za naš rad na razvoju. U majčinom mleku se nalazi veliki broj probiotskih kultura koje mogu da se individualno razlikuju. Osim toga se u majčinom mleku nalaze prebiotska vlakna koja obezbeđuju zdravu crevnu floru. Ovo je uzor za HiPP HA mlečnu hranu. Zbog toga npr. HiPP HA prelazna hrana sadrži, između ostalog, važna vlakna (GOS*), prirodne mlečnokiselinske kulture i esencijalne omega-3 masne kiseline.

*Galato-oligosaharidi - važna vlakna