HiPP smernice održivosti

Očuvanje životne sredine i svih živih bića

Obim našeg dnevnog poslovanja

HiPP se već dugo bavi menadžmentom održivosti. Postigli smo mnoge ciljeve - uključujući organsku proizvodnju, CO2-neutralnu proizvodnju, uzoran obračun CO2 otiska za proizvode, sveobuhvatnu reciklažu, smanjenje korišćenja energije i resursa kao što su struja, voda, otpad, grejanje, mere za očuvanje biodiverziteta i društveno odgovornog poslovanja – i 2009. godine ih sklopili u sistematski menadžment održivosti. Smernice za životnu sredinu koje smo formulisali 1995. godine u cilju kontinuiranog poboljšanja zaštite životne sredine prošireni su na smernice za održivost.

1Korišćenjem ekološke tehnologije, HiPP svodi oštećenja na minimum.
2Kontinuirano pratimo, dokumentujemo i procenjujemo uticaj kompanije na životnu sredinu. Moguća poboljšanja se sprovode u okviru ekonomski prihvatljivih parametara.
3Cilj nam je da ograničimo opterećenje životne sredine, koje se javlja kao posledica novih poslova, proizvoda i tehnika, na minimum. Zato uvek unapred ocenjujemo potencijalni uticaj na životnu sredinu.
4Naš cilj je da uštedimo resurse. Imajući ovo na umu, dajemo prednost obnovljivim resursima nad onima koji su ograničeni.
5Kao najveći prerađivač ekološki proizvedenih sirovina u svetu, posvećeni smo kontinuiranom povećanju količine korišćenih sirovina.
6Za planiranje pakovanja, propisujemo da količina upotrebljenog materijala bude minimalna, da se koristi maksimalni mogući procenat sekundarnih materijala i onih koji mogu da se recikliraju i podstičemo alternativna rešenja kao što je sistem depozita i povraćaja.
7Zaštita životne sredine u kompaniji može da funkcioniše samo ako zaposleni učestvuju. Zato podstičemo svest o održivosti kod naših zaposlenih kroz pružanje informacija, obuku i redovne podsetnike.
8Kontinuirano informišemo kupce o tome kako se HiPP proizvodi mogu koristiti na ekološki način.
9Uzimamo javno mnjenje veoma ozbiljno. Redovno pružamo informacije o projektima zaštite životne sredine i ulažemo poseban napor da odgovorimo na povratne informacije javnosti gde god je to moguće.
10U stalnom smo kontaktu s vlastima kako bismo izbegli ili smanjili naš uticaj na životnu sredinu.
11Sa našim sveobuhvatnim sistemom menadžmenta grešaka, svodimo rizik od nezgoda i štetnih uticaja na ljude ili okolinu na minimum.
12Kontrolni sistemi nam omogućavaju postizanje ciljeva u vezi sa životnom sredinom i uvek se trudimo da proverimo nove informacije i, ako je to potrebno, promenimo naše ciljeve.
13U HiPP-u se poštovanje ljudskih prava podrazumeva, kao i zabrana dečjeg i prisilnog rada, diskriminacija, telesno kažnjavanje, prinuda i korupcija.
14Članstvo u obrazovanju i/ili sindikatu je izričito dozvoljeno u HiPP-u. Naknade, prekovremeni rad i socijalna davanja odgovaraju zakonskim ili postavljenim minimalnim standardima kako bi se obezbedilo zadovoljenje osnovnih potreba i slobodno dostupni prihodi zaposlenih.
15Garantujemo barem odgovarajuće nacionalne, zakonske uslove za zaštitu na radu, zaštitu životne sredine i zdravlja i podržavamo stalno poboljšanje uslova rada..
16HiPP kao kompanija podržava zaštitu biodiverziteta i stvaranje održive budućnosti u kojoj je vredno živeti.
17Dobavljači i pružaoci usluga su takođe dužni da se pridržavaju smernica u našoj neposrednoj sferi uticaja, kao i u lancima koji prethode dobavljanju robe i dolaze posle toga (npr. poddobavljači, menadžeri logistike, firme za zbrinjavanje otpada).

Ovo bi Vas takođe moglo zanimati:

HiPP BIO pečat

BIO žig treba da garantuje ...

Gajenje povrća

Hemikalije su zabranjene!

Kontrola kvaliteta:

više od 260 kontrola