Dodatne mere za sprečavanje alergija

HA hrana je za bebe koje se ne doje važan deo prevencije alergija. Ali i u okruženju Vaše bebe možete dosta toga učiniti da bi smanjili rizik od alergija:

  • Nemojte pušiti u blizini svog deteta
  • Čuvanje pasa, mačaka kao i čuvanje krzna drugih životinja povećava rizik od alergije
  • Redovno provetravanje i nizak nivo vlažnosti može sprečiti nastanak i razvoj buđi
  • Vakcinišite svoje dete u skladu sa preporukama odgovarajućih državnih organa i agencija