Hrana i piće

U zavisnosti od individualnog razvoja Vaše bebe mlečna ishrana nakon 4. do 6. meseca sama više nije dovoljna... Jer, beba u tom uzrastu brzo raste. Stručnjaci za ishranu preporučuju da se plan ishrane proširi za obroke sa povrćem i mesom. Čim beba dobija čvrstu hranu, važno je da ona pored majčinog mleka ili mlečne hrane i dodatno pije.