Razvoj govora

Ovde Vam dajemo pregled o koracima u razvoju govora Vaše bebe.

Ali, vodite računa: Deca se razvijaju različitom brzinom. Ako imate nedoumice u vezi sa razvojem Vaše bebe obratite se Vašem pedijatru.

0,5 do 1 godine

 • često stvaranje niza slogova
 • stvaranje duplih slogova (mama, tata) bez povezivanja smisla
 • dijalozi u tepanju roditelj-dete

10 do 18 meseci

 • dete razume jednostavne jezičke naredbe ("Gde je tata?")
 • prva reč sa otprilike 12-13 meseci
 • dete imenuje neka lica, delove tela ili predmete

1 do 2 godine

 • fond reči: 20 do 50 reči
 • prva kombinacija dve reči
 • govor je delom još uvek nejasan

2 do 3 godine

 • dete postavlja pitanja
 • dete u prvom licu jednine (ja) govori o sebi
 • dete prema nepoznatima govori razumljivo, bez obzira još uvek ne vlada svim glasovima
 • dete govori u kombinaciji dve do četiri reči, ali još uvek bez savršenog formiranja rečenice.

3 do 4 godine

 • Na kraju četvrte godine života dete bi trebalo uglavnom da vlada svim glasovima i da formira čitave rečenice koje odgovaraju detetu.
 • Nepoznata lica mogu dobro da razumeju dete.