Izveštaji o održivosti

Održivost je tradicija u HiPP-u.
Više od 50 godina kompanija je aktivna na ovom polju. S obzirom na to, HIPP je bio na prvom mestu u reprezentativnim anketama sprovedenim od 2011. do 2012. godine kao najodrživija kompanija u Nemačkoj. Ovo poverenje potrošača nas podstiče da nastavimo ovim putem koji smo odabrali, da tražimo nove perspektive i da nastavimo sa inovacijama. Na budućnost orijentisana, ekološka proizvodnja hrane visokog kvaliteta je centralni stub naše strategije održivosti.

Naši kriterijumi, smernice i obaveze su zasnovani na međunarodnom GRI standardu (Global Reporting Initiative). Naše akcije treba da budu merljive, transparentne i ubedljive. Na taj način možemo da učinimo svoj doprinos dodatoj vrednosti još održivijim - za dobro naših kupaca, zaposlenih, partnera i životne sredine. Od 1995. godine, HIPP redovno objavljuje izveštaje o rezultatima upravljanja životnom sredinom i održivošću i svoje ambiciozne ciljeve za budućnost.

HiPP-ova Deklaracija o zaštiti životne sredine iz 2009.

Deklaracija o zaštiti životne sredine iz 2009. godine dobila je nagradu u kategoriji „najbolja deklaracija o zaštiti životne sredine“ od strane Instituta za istraživanje ekološke ekonomije i inicijative kompanije Future.

Preuzmite PDF