Projekti za biodiverzitet

Vrstama i ekosistemima je potrebna naša zaštita

Pored klimatskih promena, zaštita biodiverziteta je jedan od najvećih izazova, a njegov gubitak u svetskim razmerama je alarmantan: 60% ekosistema se smatra oštećenim, a samo među sisarima ima 20% onih  kojima preti izumiranje. U poslednjih šest godina, jedna vrsta izumire svakog meseca. Zbog nestanka staništa, vrsta i gena, priroda postaje sve siromašnija, a fundamentalne stvari za ljudski život su u opasnosti.

Ovo bi Vas takođe moglo zanimati:

HiPP BIO pečat

BIO žig treba da garantuje ...

Gajenje povrća

Hemikalije su zabranjene!

Kontrola kvaliteta:

više od 260 kontrola