O poreklu našeg BIO-mleka

Odakle je BIO-mleko koje se koristi za HiPP BIO-mlečnu hranu?

HiPP koristi isključivo mleko sa gazdinstava koja rade strogo u skladu sa smernicama biološke poljoprivrede. Krave se drže u odgovarajućim uslovima i pasu više od 200 dana godišnje na prirodnim livadama koji se obrađuju bez upotrebe mineralnih đubriva i bez hemijsko-sintetičkih pesticida. Ta prirodna ishrana životinja travom, senom ili žitaricama garantuje najbolji BIO-kvalitet, iz kojeg nastaje naše zdravo mleko bogato hranjivim sastojcima. To čini BIO-mleko za HiPP mlečnu hranu tako vrednim.

HiPP BIO-mleko se strogo kontroliše

Sve to konstantno proveravaju nezavisni kontrolni instituti prilikom nenajavljenih poseta. Uz to HiPP kontroliše sve proizvode u sopstvenim laboratorijskim ispitivanjima koja su stroža od onih propisanih zakonom. Na taj način se obezbeđuje korišćenje samo najboljeg BIO-mleka za Vašu bebu.