GOS (galakto-oligosaharidi)

Skraćenica GOS označava galakto-oligosaharide. To su dijetetska vlakna koja se sastoje od polisaharida i imaju pozitivan efekat na crevnu floru. GOS nesvareni prelaze u debelo crevo i hrane bakterije creva. Naučna istraživanja su pokazala da bebe koje ne sisaju, formiraju zdravu crevnu floru koju odlikuje prisustvo bifidobakterija i laktobacila, kada se hrane mlečnom formulom za odojčad koja sadrži GOS.