FOS (frukto-oligosaharidi)

Skraćenica FOS označava frukto-oligosaharide. To su dijetetska vlakna koja se sastoje od polisaharida i imaju pozitivan efekat na crevnu floru. FOS su biljni oligosaharidi, dobijeni uglavnom od biljaka sa lukovicom, kao što su cikorija, praziluk i crni luk. FOS nesvareni prelaze u debelo crevo i hrane bakterije creva. Budući da majčino mleko sadrži samo laktozu, a ne fruktozu, galakto-oligosaharidi (GOS) iz laktoze su bliži prebiotskim dijetetskim vlaknima iz mleka nego frukto-oligosaharidi (FOS).