Laktoza

Laktoza je latinski termin za mlečni šećer. Laktoza se nalazi u mleku svih sisara. To je glavni ugljeni hidrat u majčinom mleku. U poređenju sa kravljim mlekom (4,7 g/100 ml), u majčinom mleku prisutan je u većoj količini (7 g/100 ml). Kao i majčino mleko "Pre" formule sadrže laktozu kao jedini ugljeni hidrat. Laktoza je važan izvor energije za odojčad, a takođe i podstiče rast korisnih crevnih bakterija.