HiPP jasno odbija zeleni genetički inženjering

Garantujemo da za proizvodnju naše HiPP hrane za bebe koristimo isključivo sirovine bez GMO. Kao proizvođač organske hrane za bebe koristimo organske sastojke koji moraju da ispunjavaju posebne zakonske uslove definisane odredbom Evropske unije o organskoj proizvodnji. Prema ovoj uredbi, genetički modifikovane biljke i životinje nisu u skladu sa organskim uzgojem i stoga nisu dozvoljene zakonom o organskoj proizvodnji. 

Kao stvar principa, HiPP jasno odbacuje zeleni genetički inženjering. Kao jedan od vodećih proizvođača hrane za bebe, imamo posebno visok nivo odgovornosti. Shodno tome, HiPP odbacuje oslobađanje genetički modifikovanih organizama u životnu sredinu iz ekoloških i etičkih razloga.

HiPP proizvodi vrhunsku hranu koja ispunjava stroge organske standarde HiPP-a u svakom pogledu.

Garantujemo da za proizvodnju naših proizvoda koristimo samo sirovine bez GMO.kih i etičkih razloga.

HiPP proizvodi vrhunsku hranu koja ispunjava stroge organske standarde HiPP-a u svakom pogledu.

Garantujemo da za proizvodnju naših proizvoda koristimo samo sirovine bez GMO.

Falsifikovani Grinpis vodič o hrani koja sadrži GMO

Od 2013. godine, HiPP je žrtva prljave kampanje, u kojoj se informacije o lažnoj listi hrane koja sadrži GMO objavljuju na internet mreži. Na ovoj listi, koja se navodno oslanja na Greenpeace.org, HiPP se lažno spominje kao proizvođač GMO prehrambenih proizvoda.

Čak i Grinpis, u izjavi (LINK Grinpis izjava) od marta 2018. godine potvrđuje da su ove informacije pogrešne i da ove liste nisu došle od njih. Osim toga, Grinpis jasno ukazuje na sopstvene vodiče o hrani koja sadrži GMO koji su dostupni za određene zemlje. Već 2013. godine, Ljiljana Javorina, zaposlena (dipl.hem) u srpskom Zavodu za zaštitu zdravlja „Dr. Dragomir Karajović”, koja je citirana u pomenutim lažnim izveštajima, ogradila se od ovih izveštaja.

http://www.politika.rs/scc/clanak/277881/Lazni-mejlovi-sa-laznih-adresa

Da ponovimo, kao kompanija koja prati najviše ekološke i održive standarde, HiPP jasno odbacuje oslobađanje genetski modifikovanih organizama u životnu sredinu kao stvar principa, iz ekoloških i etičkih razloga. Garantujemo da za našu HiPP hranu za bebe koristimo samo sirovine bez GMO.

Odgovor Grinpisa na novosti o vodičima o genetički modifikovanoj hrani

Amsterdam, mart 2018. - Kao odgovor na prijave iz Slovenije, Makedonije, Italije itd., koje se odnose na navodni Grinpisov spisak istraženih kompanija koje koriste genetički modifikovane sastojke u svojim proizvodima, Erik Darier, viši službenik u kampanji za ekološki uzgoj u Greenpeace International-u, rekao je:

„Istraživanje/spisak koji se pominje od 2013. godine u Sloveniji, Makedoniji i Italiji, a možda i u drugim zemljama na društvenim mrežama nije sprovedeno od strane Grinpisa i naše ime se netačno koristi, iz nepoznatih razloga. Ipak, Grinpis jeste u prošlosti sačinio vodiče za genetički modifikovanu hranu u određenim zemljama kako bi omogućio potrošačima da izbegnu GE hranu za koju obeležavanje ne postoji.”

Kontakt: 

Erik Darier, Greenpeace International viši službenik u kampanji za ekološku poljoprivrednu proizvodnju,

+1 514 605-6497 ili eric.darier@greenpeace.org 

Greenpeace International kontakt za štampu: +31 (0)20 718 24 70 ili

pressdesk.int@greenpeace.org