Skip to main content

O poreklu

HiPP organski pilići dolaze isključivo iz Nemačke i Austriji. Pilićima se dopušta da se slobodno kreću po imanju kad god je to moguće. Kada temperature opadnu, naše životinje ne moraju da ostanu u kokošinjcu, već imaju pristup zaštićenom spoljašnjem području. Da bi naši pilići bili srećni, kokošinjci imaju dosta prostora. U njima imaju stalan pristup svežoj vodi i hrani, koja se proizvodi u fabrikama za proizvodnju životinjske hrane koje kontroliše kompanija HiPP.

Saznajte više o načinu uzgajanja HiPP organskih pilića i ćurki!