Skip to main content

O poreklu

HiPP organskom paškanatu je potrebna umerena klima da bi dobro rastao. Uspeva samo u zdravom zemljištu koje je duboko i gde su prethodnih godina rasli različiti poljoprivredni proizvodi. Ovakvi uslovi za rast mogu se naći na našem pragu: u Nemačkoj. Kasno u novembru, kada je već završena žetva na drugim njivama, paškanat još uvek raste. Kako se približava kraj godine, značajno dobija na težini.