ARA

Skraćenica ARA označava arahidonsku kiselinu, polinezasićenu masnu kiselinu dugog lanca, koja pripada grupi omega-6 masnih kiselina. Omega-6 masne kiseline se prirodno nalaze u majčinom mleku. Njihov udeo umnogome zavisi od ishrane majke. Kako bi bebe koje ne sisaju takođe dobile dovoljnu količinu ovih vitalnih masnih kiselina, ARA se dodaje u mlečnu formulu za odojčad, npr. u obliku biljnih ulja (npr. iz biljke Mortierella alpina).