Meni

Opšti uslovi korišćenja naših veb servisa i HiPP BabyClub-a

Poštovani posetioče našeg sajta,

Na sledećoj stranici ćete pronaći konkretne uslove korišćenja za ponude i mogućnosti na našem sajtu. Bilo bi nam drago ako biste iskoristiti priliku da nas kontaktirate i da ostanete u kontaktu sa nama. Molimo Vas da obratite pažnju na sledeće propise prilikom korišćenja naših ponuda. Ako želite da saznate o bezbednom rukovanju Vašim ličnim podacima, ovde možete pročitati našu politiku zaštite privatnosti podataka.

1. Opšti uslovi

Sledeći uslovi korišćenja važe za upotrebu širom sveta za pretplatu na biltene, HiPP BabyClub, konkurse, sve formulare za kontakte, i za online prodavnice na www.hipp.de. Ovi uslovi korišćenja su podložni promenama od strane operatora, HiPP grupe kompanija, u bilo kom trenutku. Korisnici će biti obavešteni o trenutnoj verziji opštih uslova korišćenja na sajtu, a onda će imati pravo prigovora u roku od dve nedelje nakon prijema obaveštenja o promenama u BabyClub-u. U ovom slučaju, svi lični podaci korisnika koji ima primedbu, i sve pristupne informacije koje pripadaju ovom korisniku, biće automatski izbrisani. Pored toga, operator će obavestiti korisnike o ovom pravu na prigovor, i na dvonedeljni rok, u slučaju promene. Nikakva druga prava, posebno potraživanja naknade štete bilo koje vrste, neće nastati za korisnika. Nakon registracije, a tokom svakog kasnijeg korišćenja, korisnik u potpunosti prihvata trenutnu verziju ovih opštih uslova korišćenja.

2. Posebni uslovi korišćenja za HiPP BabyClub

Prilikom registracije u BabyClub-u, korisnik mora biti punoletan i mora uneti i poslati istinite zahtevane podatke. Ovo će osigurati korisnik. Pošto ne postoji pravo na registraciju, operater ima pravo da odbije registraciju bez obrazloženja. Svaku kasniju promenu korisničkih podataka korisnik mora prijaviti, bez posebnog poslatog zahteva, ažuriranjem svog online profila. Svaki korisnik može samo jednom da se registruje i da ima samo jedan profil korisnika. Operater nije odgovoran ni za kakve krađe identiteta pojedinih korisnika niti za bilo koje netačane ili zastarele informacije.

Nakon što je potvrđeno da su podaci uspešno uneti, korisnik ima mogućnost da iskoristi sve aktuelne ponude u svojoj odabranoj oblasti registracije. Ovo se odnosi i na područja kojima samo korisnik može da pristupi. Operater zadržava izričito pravo da promeni, produži ili otkaže ponude i usluge u bilo kom trenutku bez prethodnog upozorenja.

Korisnik bira individualno korisničko ime i lozinku prilikom registracije sa kojima može da dobije pristup ograničenim područjima. Oni su lično odgovorni za te podatke i treba voditi računa da ih neko ne zloupotrebi. Operater ne može prihvatiti nikakvu odgovornost za to. Ako se lozinka izgubi ili se sumnja na zloupotrebu, operater će odmah biti obavešten pismenim putem. Korisnik će biti odgovoran za svaku zloupotrebu od strane trećeg lica, sve dok ne bude mogao da dokaže da ni na koji način nije odgovoran za zloupotrebu. Korisničko ime se može, u principu, slobodno izabrati. Međutim, ono ne sme da narušava trenutni nemački zakon. Posebno je zabranjeno da se ugrožavaju prava trećih lica, da se koriste nemoralna imena ili kodovi kao imena, ili da koristite imena sa ekstremističkim sadržajem, čak i ako sporni sadržaj nije prepoznatljiv trećim licima. Komercijalna upotreba ovih servisa je takođe zabranjena.

HiPP grupa kompanija redovno šalje imejlove registrovanim korisnicima, relevantnim za uzrast njihove bebe. Ove imejlove (bilteni i redovna pisma trudnicama i roditeljima) korisnik može otkazati putem imaila u svakom trenutku, bez navođenja razloga.

3. Posebna pravila za konkurse

Učešće u raznim konkursima je moguće samo za odrasle korisnike. Ne postoji zakonska obaveza da se konkursi održavaju; ne postoji novčana alternativa nagradi, osim ako nije drugačije naznačeno. Zaposlenima u HiPP grupi kompanija i njihovim rođacima nije dozvoljeno da učestvuju. Ako se konkurs održava u saradnji sa partnerom, onda su i zaposleni u partnerskoj kompaniji i njihovi rođaci takođe isključeni iz učešća. Podaci prilikom registracije se ne prodaju ili iznajmljuju trećim licima, niti se na drugi način odstupa od njihove namenjene upotrebe.

4. Posebna pravila za foto konkurse

Korisnici koji prilažu fotografije izjavljuju da oni imaju neograničeno pravo korišćenja fotografija, i pristaju da ih HiPP obavesti putem imejla jesu li pobedili, nakon datuma zatvaranja konkursa. Korisnici, prilažući fotografije, izjavljuju da su saglasni da HiPP može da skladišti informacije date prilikom učestvovanja u foto konkursu, i da HiPP može da koristi fotografije koje su priložene za konkurs. Učesnici konkursa su saglasni da se podaci pobednika mogu preneti partneru konkursa, kako bi se isporučila nagrada. Treća lica neće dobiti nikakve dodatne podatke. Fotografije ne smeju biti nemoralne ili narušavati na bilo koji način trenutni nemački zakon. Naročito su insinuacije, ekstremističke i uvredljive fotografije bilo koje vrste strogo zabranjene. Operator nije u obavezi da objavi nijednu fotografiju. Nepoštovanje će dovesti do neposredne diskvalifikacije korisnika i, ako je potrebno, krivičnog gonjenja. Prava korišćenja na fotografije zadržava korisnik koji ih je uneo.