Skip to main content

Slovačka

Slovačka je kontinentalna zemlja i nalazi se u srednjoj Evropi. Karakterišu je planine zapadnih Karpata sa mnogobrojnim dolinama i basenima. Široke ravnice se mogu naći samo na istoku i jugozapadu. Subkontinentalna klima u Slovačkoj podrazumeva topla leta i hladne zime. U zavisnosti od regije, godišnja količina padavina ide od 600 mm do 2.000 mm. Samo niže oblasti Slovačke su pogodne za poljoprivredu. Ovde se uzgajaju žitarice, hmelj, kao i HiPP organski krompir.