Skip to main content

Indija

Indija je zemlja u jugoistočnoj Aziji i karakterišu je veoma raznoliki predeli: visoki planinski lanci sa širokim dolinama se mogu naći na severu. Na jugu se zemlja spušta u plodno aluvijalno zemljište od istoka ka zapadu. Ovde takođe protiču mnogobrojne reke kao što je Gang. Klima u Indiji ide od tropske do suptropske i karakterišu je monsuni. Određenih godina obilne padavine dovode do ekstremnih poplava. Drugih godina ima tako malo kiše da se mnogi delovi zemlje suočavaju sa sušom. Poljoprivredne oblasti se uglavnom nalaze u plodnim ravnicama, ali brojne vrste voća rastu i u tropskim prašumama na jugu, kao što je HiPP organski mango.