Skip to main content

Ekvador

Ekvador se može podeliti na tri različite oblasti. Jedna polovina zemlje je podeljena na nizije uz Pacifik i na visoravni Anda. Drugu polovinu čine nizije na istoku, koje predstavljaju izvorište Amazonije. Zemlju karakterišu reke sa mnogo estuara. Klima u Ekvadoru je intertropska, pri čemu su temperature u svakoj regiji relativno konstantne. Količina padavina je velika, što čini ekvadorsko zemljište jednim od najraznolikijih i najplodnijih. To pogoduje uzgoju banana u tropskom prašumama.