Skip to main content

Argentina

Argentina je republika na jugu Južne Amerike i karakterišu je tri vrste predela: na istoku se nalaze geološki drevne planine, na zapadu mlađi planinski lanci, a između prostrana visoravan formirana od naslaga i nasutih slojeva. Ovde su zastupljeni suva šuma i žbunovita savana, močvarno plodno međurečje i plodna pampa. Zbog svoje velike površine i izduženog oblika, Argentina ima različite klimatske zone: na severu i severoistoku zemlje klima je suptropska, pri čemu u planinskim regijama takođe može biti suva. Na jugu, s druge strane, zastupljena je suva i hladna klima. Zbog ovih različitih klimatskih zona, flora i fauna je veoma raznolika. Ogromne oblasti zemlje karakteriše topla i umerena klima. Vrste voća kao što su HiPP organske kruške ovde uspevaju naročito dobro, s obzirom da su leti temperature visoke, a padavine obilne.