Skip to main content

Holandija

Holandija se nalazi na zapadnom kraju evropskog kontinenta. Vadensko more deli zemlju na brojna ostrvca i kopno. Zbog toga nije iznenađujuće da vodene mase kao što su jezera, reke i kanali čine skoro 17% teritorije. Zbog blizine mora, klima u Holandiji je leti sveža, a zimi blaga i vlažna. Količina padavina je raspoređena relativno ravnomerno tokom godine. Posebnost Holandije je u tome da se skoro polovina zemlje nalazi ispod nivoa mora. Pomoću posebnih tehnika, površine pod morem su, deo po deo, isušene kako bi se stvorilo obradivo zemljište. Danas je to otprilike dve trećine cele površine i tu HiPP uzgaja svoju organsku šargarepu.