Skip to main content

Češka

Češka se nalazi u srednjoj Evropi i podeljena je na dve polovine: na zapadu je Bohemija sa bohemskim basenom u središtu, okruženim šumama i planinama. Na istoku je Moravska sa moravskim basenom u središtu. Češka ima drugi naziv: „Krov Evrope“. To je zbog toga što nijedna reka ne utiče u zemlju, već sve ističu iz nje, pa se ovde, na primer, nalazi i izvor Elbe. Planine štite Češku od hladnoće. Zbog toga je klima na istoku umereno kontinentalna, a na zapadu blaga. Češka zbog toga nudi optimalne uslove za uzgoj HiPP organske šargarepe i organskog krompira.