Skip to main content

Da li ste znali?

Da se sadržaj masti, a time i sadržaj esencijalnih masnih kiselina, poput omega-3 masnih kiselina, u velikoj meri razlikuje od ribe do ribe?

Sadržaj masti zavisi od vrste, godišnjeg doba i temperature vode. Divlji losos, na primer, sadrži vredne omega-3 masne kiseline, koje su važne za razvoj mozga.Takođe: Koriste se specijalne metode prerade kada proizvodimo naše HiPP teglice koje sadrže ribu, tako da nijedna riblja kost ne završi u proizvodu.