Skip to main content

O sortama

Globalno postoji više od 100.000 sorti pirinča koje se prema dužini zrna deli na: pirinač okruglog zrna (3-5mm), pirinač srednjeg zrna (5-6 mm) ili pirinač dugog zrna (preko 6 mm). U našim proizvodima koristimo sve tri vrste pirinča.