Skip to main content

O sortama

Postoji oko 1.400 različitih vrsta manga na svetu. HiPP uglavnom koristi tri vrste za svoje organske proizvode: Alphonso, Magdalena River i Kesar. Oni se prerađuju u zemljama u kojima se uzgajaju, tako da transportujemo manje otpada poput kora i kamenja u Nemačku.