Skip to main content

Kolumbija

Kolumbija se nalazi na severozapadu Južne Amerike i graniči se sa Pacifikom na zapadu kao i sa Karipskim morem na severu. Karakterišu je Andi na zapadu i nizije na jugu. Andi su ispresecani dugačkim dolinama, koje se navodnjavaju iz tri velike reke. Nizija sa svojim vlažnim savanama i tropskim prašumama zauzima više od polovine teritorije ove zemlje. Klima u Kolumbiji je pod uticajem unutrašnjeg tropskog klimata. Male fluktuacije u temperaturi i količina padavina koja veoma varira karakteristike su ove zemlje. Obala Pacifika i jug istočnih nizija su pokriveni tropskim prašumama i pružaju prirodno stanište velikom broju biljnih vrsta. HiPP organski mango ovde nalazi optimalne uslove za rast.