Skip to main content

O sortama

Postoji oko 5.000 različitih sorti krušaka, koje se mogu podeliti u letnje, jesenje i zimske kruške. U našem HiPP pireu od organskih krušaka, uglavnom koristimo jednu sortu: Williams Christ krušku. Međutim, u našim sokovima se takođe mogu naći i druge sorte. Između mnogih dugih, naši organski sokovi sadrže sorte kruške Champagne, Speckbirne, Rote Landbirne, i Hirschbirne.