Skip to main content

da li ste znali?

Da drveće kruške može da bude starije od vas?

Drvo kruške može da živi do 180 godina. To znači da drveće kruške ne samo da živi duže od nas, već i od drveća jabuke. Međutim, samo između pete i pedesete godine nose dovoljno krušaka za obimnu berbu.