Skip to main content

O sortama

Kod voća, izbor sorti je od ključne važnosti pri pravljenju hrane za bebe. Za HiPP organske proizvode pogodno je samo voće koje je razvilo svoj puni ukus, zahvaljujući dovoljnom vremenu sazrevanja. HiPP prevashodno gaji organske jagode sorti Camarosa, Senga Sengana i Sabrina.