Skip to main content

O poreklu

HiPP organskim jagodama potrebna je sunčana lokacija i najbolje uspevaju u zemljištima koja su bogata humusom. Ne dopada im se vlaga, zbog čega ih HiPP organski farmeri sade na slami kad god je to moguće. Zemlje proizvođači, poput Italije, Poljske i Španije nude savršene uslove za rast organskih jagoda visokog kvaliteta.