Skip to main content

Italija

Italija se nalazi na jugu Evrope i, s obzirom na oblik čizme, lako je prepoznatljiva na svakoj mapi. Klimatski, Italija je podeljena na dve oblasti: Alpski region sa klimom vlažnih leta, sa čestim obilnim padavinama u proleće i jesen, blagim zimama i toplim letima. Nasuprot tome, južnu Italiju, uključujući Sardiniju i Siciliju i druga manja mediteranska ostrva, karakteriše mediteranska klima, sa suvim letima. Preko 50 procenata zemlje čini obradiva zemlja, prvenstveno nizije oko reke Po. HiPP u Italiji uzgaja svoj organski paradajz, organske breskve i organske kruške.