Skip to main content

Gruzija

Gruzija se nalazi na istočnoj obali Crnog mora, na granici između Evrope i Azije i pretežno je planinska. Veliki Kavkaz obrazuje severnu granicu, a Mali Kavkaz južnu. Između se nalazi basen Kure i Araksa sa mnoštvom reka. Klima na Crnom moru i u obližnjim primorskim regijama je suptropska. Na istoku zemlje klima je kontinentalna sa malom količinom padavina, ali velikim temperaturnim fluktuacijama. Najznačajnije poljoprivredno zemljište je u basenu Kure i Araksa. Ovde se gaji povrće, ali i vrste voća kao što su HiPP organske jabuke, koje ovde nalaze optimalne uslove za rast.