Skip to main content

Da li ste znali?

Da u svakoj teglici od 125g ima između jedne i dve jabuke? 

Sa tolikom količinom jabuka u jednoj teglici, nema prostora za druge sastojke, a naročito za dodati šećer. Svi naši HiPP voćni sosovi, kao i svi pirei od povrća i druge hrane, sadrže samo one vrste šećera koje se nalaze prirodno u voću i povrću. Takođe prerađujemo one plodove koje nisu u skladu sa vizuelnim standardima koje postavljaju supermarketi, npr. koji su premali, preveliki, nepravilnog oblika. Na taj način sprečavamo bacanje hrane.